Werkwijze en behandelingen

Voor een behandeling bij de psycholoog heeft u in de meeste gevallen een verwijzing van de huisarts nodig. Deze verwijzing dient u bij het intakegesprek mee te nemen.

In het eerste telefonisch contact vragen wij u kort naar uw klachten. Afhankelijk daarvan maken wij een afspraak voor een intakegesprek.

In dit intakegesprek kunt u aangeven waar u tegenaan loopt en waar u hulp bij nodig heeft. Dan worden ook een paar vragenlijsten afgenomen. Wij verkennen uw behoeftes en verwachtingen en op basis daarvan stellen wij een behandelplan op. In dit behandelplan stellen wij samen vast welke doelen wij willen bereiken met de behandeling, hoe wij dat doel gaan bereiken en hoe veel consulten er nodig zijn om tot dit punt te komen. Uw probleem en uw ontwikkeling staan daarbij centraal.

Als wij u vanuit de intake geen vervolgbehandeling kunnen bieden, bijvoorbeeld wanneer er geen sprake is van een DSM-5 classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ nodig is (de klachten zijn te ernstig voor de Basis GGZ), wordt dit met u besproken en wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Na het intakegesprek starten wij de behandeling op basis van het opgestelde behandelplan. Tijdens de consulten werken wij naar de besproken doelen toe en eventueel krijgt u na afloop van het consult een opdracht mee om ook thuis aan uw doelen te werken. U kunt zo uw nieuwe inzichten toepassen in uw dagelijks leven. Ook zullen wij tijdens de consulten regelmatig de ontwikkeling van de behandeling evalueren en stellen wij deze indien nodig bij. De huisarts ontvangt na het afsluiten van de behandeling een bericht (indien u daarvoor toestemming geeft).

De door ons geboden behandelmethoden bestaan onder meer uit:

  • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
  • Acceptance and Commitment therapie (ACT)
  • EMDR
  • Relatietherapie (EFT)
  • Coaching

Lidmaatschappen

Jacqueline en Ina zijn lid van verschillende beroepsverenigingen. Jacqueline is lid van het NIP en de VGCT. Ina is lid van het NIP, VGCT, Vereniging EMDR Nederland, LVVP, EFT en de NtVP.

Bij ziekte, vakantie of calamiteiten

Van vakanties wordt u tijdig op de hoogte gesteld door de therapeut. Bij ziekte of calamiteiten wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht door een van de therapeuten en zal indien nodig voor vervanging worden gezorgd.