Contracten zorgverzekeraars

Gecontracteerde zorg

Psychologenpraktijk Uitzicht heeft voor 2022 contracten afgesloten met:

  • ONVZ (waaronder PNOzorg, VvAA en jaaah.);
  • Zorg en Zekerheid;
  • ENO (waaronder Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg en ZorgDirect);
  • CZ (waaronder Nationale Nederlanden en OHRA); let op: Voor CZ en daarbij aangesloten verzekeringen geldt vanaf 6-7-2022 dat het omzetmaximum is overschreden. Zoals het er nu voor staat kunnen wij vanaf deze datum nieuwe aanmeldingen niet meer in behandeling nemen. Verzekerden van CZ, Nationale Nederlanden en Ohra verzoeken wij contact op te nemen het CZ zorgteam. Zij zoeken een passende oplossing voor verzekerden door middel van bemiddeling in de regio. Wanneer bemiddeling niet mogelijk is, kan CZ de keuze maken een tegemoetkoming af te geven ten gunste van Psychologenpraktijk Uitzicht.
  • DSW (waaronder Stad Holland en inTwente);
  • Caresq (waaronder EUCARE (Aevitae));
  • Menzis (waaronder Anderzorg);
  • Zilveren Kruis (waaronder De Friesland Zorgverzekering, Interpolis, FBTO en aanvullende verzekeringen Achmea);
  • ASR (waaronder Ditzo).

Als u bent aangesloten bij één van bovenstaande zorgverzekeraars (Voor CZ zie boven vanaf 6-7-2022), worden uw behandelingen vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Bovendien wordt de nota na beëindiging van de behandeling rechtstreeks naar de zorgverzekeraar verstuurd. U dient wel uw eigen risico zelf te betalen (€ 385 of een hoger eigen risico als u daarvoor gekozen heeft).
Dit is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat de zorg uit het basispakket wordt vergoed.

Ongecontracteerde zorg

Met de labels vallend onder VGZ hebben wij geen contract voor 2022. Als er geen contract is met uw zorgverzekeraar, heet dat ongecontracteerde zorg. Uw factuur wordt ook via VECOZO door ons bij VGZ ingediend. Ook hier moet u uw eigen risico betalen. Afhankelijk van uw polis is het mogelijk dat u daarnaast nog een deel van de behandeling zelf dient te betalen. Dit is inherent aan ongecontracteerde zorg. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.