Contracten zorgverzekeraars

Gecontracteerde zorg

Psychologenpraktijk Uitzicht heeft voor 2024 contracten afgesloten met:

  • ONVZ (waaronder VvAA en ONVZ Expats.);
  • Zorg en Zekerheid;
  • Salland Zorgverzekeringen, alle labels vallend onder Uzovicode 3347);
  • CZ (waaronder Nationale Nederlanden en OHRA);
  • DSW (waaronder Stad Holland en inTwente);
  • Caresq (waaronder EUCARE en Aevitae);
  • Menzis (waaronder Anderzorg);
  • Zilveren Kruis (waaronder De Friesland Zorgverzekering, Interpolis, FBTO);
  • ASR (waaronder Ik kies zelf van ASR).

Als u bent aangesloten bij één van bovenstaande zorgverzekeraars, worden uw behandelingen vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Bovendien wordt de nota na beëindiging van de behandeling rechtstreeks naar de zorgverzekeraar verstuurd. U dient wel uw eigen risico zelf te betalen (€ 385 of een hoger eigen risico als u daarvoor gekozen heeft).
Dit is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat de zorg uit het basispakket wordt vergoed.

Ongecontracteerde zorg

Met de labels vallend onder VGZ hebben wij geen contract voor 2024. Als er geen contract is met uw zorgverzekeraar, heet dat ongecontracteerde zorg. Uw factuur wordt ook via VECOZO door ons bij VGZ ingediend. Ook hier moet u uw eigen risico betalen. Afhankelijk van uw polis is het mogelijk dat u daarnaast nog een deel van de behandeling zelf dient te betalen. Dit is inherent aan ongecontracteerde zorg. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.