Tarieven

Verzekerde zorg

Om voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.

De gesprekken duren 60-90 minuten. In het behandeltraject wordt alle tijd aan de behandeling geregistreerd. Bij de start van de behandeling (het intakegesprek) wordt een inschatting gemaakt welk traject bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van uw problematiek.

De behandeling kan bestaan uit gesprekken, oefeningen, telefonische contacten, verslaglegging en overleg met uw verwijzer, indien nodig. De huisarts ontvangt na afsluiten van de behandeling een bericht.

Als wij u vanuit de intake geen vervolgbehandeling kunnen bieden, bijvoorbeeld wanneer er geen sprake is van een DSM-5 classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ nodig is, wordt dit met u besproken en wordt u terugverwezen naar de huisarts. In dat geval wordt de bestede tijd in rekening gebracht. Ook als u na de intake zelf besluit dat u na de intake geen vervolgbehandeling wenst. Het gesprek wordt door de zorgverzekeraar vergoed (met inachtneming van het eigen risico). Dit eigen risico dient u wel aan te spreken.

De kosten voor de behandeling zoals deze bij uw verzekeraar worden ingediend verschillen per behandeltraject en per zorgverzekeraar. De gehanteerde tarieven zijn afhankelijk van de contractafspraken die met uw zorgverzekering zijn gemaakt. Dit ligt tussen de 85-99% van de https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/09/21/nza-publiceert-nieuwe-tarieven-voor-2023

Onverzekerde zorg

Sommige psychische klachten worden per 2016 niet meer vanuit de basisverzekering vergoed, hierbij kan gedacht worden aan relatieproblemen, rouw, werkproblemen of andere aanpassingsstoornissen. Uiteraard bent u ook voor deze hulpvragen of problemen welkom. Dit en de kosten hiervoor (zie onderstaande tabel) worden in het eerste gesprek met u besproken en u kunt op ieder moment beslissen of u wel of niet verder wilt gaan. Ook is mogelijk dat deze hulp vanuit uw aanvullende verzekeringen vergoed wordt, hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. U krijgt dan doorgaans een deel van de consultprijs terug. 

Voor wat betreft de zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort brengen wij het volgende bedrag in rekening:

CodeOnverzekerde productenTarief
Consult 75 minuten€ 125
Relatietherapie 75 minuten€ 125
Te laat/ niet afgezegde afspraak€ 70
CodeOverige zorgproducten (OZP)Tarief
Schriftelijke informatieverstrekking aan
bedrijfsarts, verzekeringsarts of
(via de patiënt aan) het centraal bureau
rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
€ 98,85