Klachtenprocedure

Onvrede met behandelaar bespreken

Wij streven ernaar om de behandeling op een goede en kwalitatieve manier te laten verlopen en vinden goede en duidelijke communicatie belangrijk. Mocht er iets zijn waar u ontevreden over bent of heeft u vragen of opmerkingen, laat ons dit dan weten. Dan gaan wij samen op zoek naar een oplossing.

Klachtenfunctionaris inschakelen

Als wij in het gesprek niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u een klachtenfunctionaris van de LVVP of het NIP vragen om te bemiddelen. Wij zijn lid van de LVVP en het NIP.

U kunt als cliënt van een NIP-lid gebruik maken van de klachtenfunctionarissen van het NIP. Voor meer informatie gaat u naar de website van het NIP.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de professionele klachtenfunctionarissen van de LVVP. Voor meer informatie gaat u naar de website van de LVVP.

De geschillencommissie

Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt?

Dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak. Die uitspraak kan ook gaan over een eventuele schadeclaim.

Wij zijn aangesloten op De Geschillencommissie Zorg in Den Haag. De geschillencommissie heeft een digitaal portaal ingericht voor cliënten van vrijgevestigde psychologen. Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn kosten verbonden.

De Geschillencommissie voor Vrijgevestigde ggz-praktijken is digitaal bereikbaar en per post via postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Tuchtrecht

Psychologen vallen ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. U kunt uw klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op de website van het tuchtcollege.